واکاوی مفهوم گماینشافت / اجتماع و گزلشافت / جامعه

با نگاهی به فیلم مستند «گفت و گو در مه» – محمدرضا مقدسیان
و مقایسه ای مختصر با فیلم «پدرسالار» – برادران تاویانی

نشست تلگرامی – سرکار خانم بوذری

تاریخ: دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۹

ساعت: ۲۲:۰۰

برگزار شده در “گروه فلسفی تیرداد”

 

واکاوی مفهوم گماینشافت و گزلشافت – قسمت اول

واکاوی مفهوم گماینشافت و گزلشافت – قسمت دوم

واکاوی مفهوم گماینشافت و گزلشافت – قسمت سوم

 

در این نشست، با روشی تحلیلی و بینارشته ای، اشاره ای مختصر شده است به این مفاهیم:
– گماینشافت (جماعت؛ اجتماع؛ اجتماعات مردمی) و گزلشافت (جامعه؛ نظام های جامعوی)
– همبستگی ارگانیکی و همبستگی مکانیکی
– ساختار/ها و برساخت
– قدرت برساخته
– مفهوم گروه و نهاد
– گفتمان غالب
– عالمیت
– نشانه ها در تیپ شناسی
– اراده و باور
– اتوپیاسازی (جامعه آرمانی)
– تناسب (در توسعه)
– دگرگونی ساختارها
– فروپاشی ساختارها

و در تحلیل فیلم “گفت و گو در مه” (ساختۀ محمدرضا مقدسیان):
– الگوهای تحول و ترویج آبادانی
– بافتار و زمینه
– فراموشی هویت
– ضعف عقلانیت (عقل عملی)
– بی توجهی به زیبایی
– عدم درک ساختارها در طبیعت
– عدم درکِ عدم تجانس
– آنچه هست و آنچه باید باشد (در “فلسفۀ معماری” / “فلسفۀ مکان”)

و در تحلیل فیلم “پدرسالار” (ساختۀ برادران تاویانی):
– ساختارشکنی
– طبیعت و طبع
– زیبایی و درک زیباشناسانه
– یکپارچگی و تجانس
– رشد، و شکوفایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *