پدیدار شناسی جهان متنیت (با نیم نگاهی به فلسفه شرق و غرب و عرفان اسلامی)

دکتر صدیقه (پوران) علیپور

متن یک رویداد تأویل گرانه از عقل است که در یک فضای از پیش تعیین شدہ کائنی ، ضمن تکوین تکاملی موقعیت خود در نظام هستی، متنیت متن را در ریشه ها؛ یعنی جوهر ناب متن، جستجو و پژوهش می کند و سپس در یک حرکت تأویلگرانه از خوانش تئوری ها و تطبیق آن با پیش فرض موجود، به طرز شکوهمندی از حقیقت رمز کلمه افشاگری می نماید.
این مقاله می کوشد تا در راستای تحلیل پدیدارشناسانه متن با سویه حقیقت جویی بشری، با نظر داشتن به مبانی نظری فلسفه شرق و غرب، فلسفه شاعرانگی ادبیات و عرفان اسلامی با نیم نگاهی به مفاهیم برخی از متون مقدس (قرآن و انجیل)، این رویکرد تأویل گرانه فهمی – کائنی را از طریق پدیدارشناسی جهان متنیت تحلیل نماید.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *