کاربرد روش تحقیق پدیدارشناسی در تاریخ شفاهی:

تبیین امکان و ضرورت

حمید ژیان پور

 

روش تحقیق یکی از منابع مهم کسب دانش است که به انواع کمّی و کیفی دسته بندی می شود. تحقیقات کیفی روش های متنوعی دارد. روش پدیدارشناسی یکی از روش های آن است. روش پدیدارشناسی یک روش توصیفی قیاسی است که از فلسفه پدیده شنای سرچشمه می گیرد. در این مقاله نخست به تاریخچه فلسفه پدیدارشناسی و سپس به تطبیق آن به عنوان یک روش تحقیق کیفی در تاریخ شفاهی اشاره شده است. در این مقاله همچنین به روش های تحلیل اطلاعات در پدیده شناسی (فنومولوژی) با تطبیق بر روش پژوهش در تاریخ شفاهی در جمع آوری و ارائه اطلاعات اشاره شده است.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *