کمیت و کیفیت زمان در شعر “باد ما را خواهد برد” فروغ فرخزاد

اکرم محمودلو

 

مقوله ی زمان یکی از درگیری های انسان معاصر است و به دلیل ترکیب چند وجهی و استعاری اش به

دشواری می توان تعریفی از آن ارائه داد. از میان شاعران زن ایرانی کسی که بیش از همه به طور

هستی مدارانه به زمان پرداخته، فروغ فرخزاد است. از میان مجموعه اشعار وی، دو دفتر آخر او بازتاب

گسترده ای از مفهوم “تنهایی ابدی” انسان و چالش آشتی ناپذیرش با جنبه ی دلهره آور زمان را در بر

دارد. در این مقاله سعی شده است با دیدی نو در باب زمان به بررسی شعر “باد ما را خواهد برد”

فروغ فرخزاد بر اساس نظریه ی “کمیت و کیفیت زمان” پرداخته شود. طبق نتایج و رهیافت های این

پژوهش، بخش ابتدایی شعر “باد ما را خواهد برد” حاکی از پیامدهای بُعد طولی و خطی زمان است

که کمیت زمان را در پی دارد. ولی صحنه پردازی ها و توصیفات بخش انتهایی شعر ما را با تاویلهای

متفاوتی رو به رو می کند که به قصد تجسم همین دم مطرح شده است و به کیفیت زمانی می انجامد.

این پژوهش ضمن ارائه ی کلیاتی در باب کمیت و کیفیت زمان، با استناد به سخنان هایدگر و کوندرا

به خوانش شعر “باد ما را خواهد برد” فرخزاد می پردازد.

 

ادامه مطلب

 

فصلنامه رخسار زبان > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *