گروه پژوهشگران: دکتر زهرا قزلباش

زهرا  قزلباش
مدارک تحصیلی
مدرک کارشناسی: فلسفه – دانشگاه تهران
مدرک کارشناسی ارشد: فلسفۀ غرب – دانشگاه تهران
مدرک کارشناسی ارشد: تاریخ علم ریاضی در جهان اسلام  – دانشگاه تهران
مدرک کارشناسی ارشد: تاریخ و کلام اسلامی – دانشگاه تهران؛ در حال گذراندن پایان‌نامه
مدرک دکترا: فلسفۀ غرب  دانشگاه تهران –
سابقۀ شغلی
– پژوهشگر مستقل
– مدرس آزاد فلسفه
مقالات  (پژوهشی، ترویجی، دانشنامه، روزنامه، همایش)
۱.  مهندسی نورماتیویته در معرفت‌شناسی کواین (مجلۀ فلسفه دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، دورۀ ۱۹، شمارۀ ۱، پیاپی ۳۶
۲.  بررسی وقوع تبعی (فرارویدادگی) غواسق نسبت به عالم انوار (همایش بین‌المللی شیخ اشراق و دنیای جدید، اردیبهشت ۱۴۰۲، زنجان)
۳.  طبیعت‌گرایی در بخش نورماتیو (هنجاری) آگاهی در فلسفۀ کواین (سومین همایش دانشجویی تاریخ و فلسفۀ علم؛ دانشگاه صنعتی شریف،اردیبهشت ۱۳۹۸)
۴.  مدخل‌های “آثار پزشکی بقراط در دورۀ اسلامی” و “اهرن القس” در دانشنامۀ تاریخ و علوم پزشکی ایران و اسلام وابسته به فرهنگستان تاریخ و علوم پزشکی
۵.  بیش از ۳۰ مدخل در دانشنامۀ جهان اسلام وابسته به بنیاد دایرۀ‌المعارف اسلامی، از جمله: اعلام “شیرازی، قطب‌الدین (آثار پزشکی)”، “عبدک صوفی”، “علی بن سهل اصفهانی”، “نجم‌الدین رازی”، “زرنوجی”، سانتوریو”، “سعید بن بطریق”، ، “شاپور بن سهل”، الرهاوی، اسحاق بن علی”، “جمیل صلیبا”، “فورفریوس”، “آناکسیماندروس”، “آناکسیمنس”، “امپدکلس”،
۶.  ترجمۀ مدخل “قسطا بن لوقا”، در جلد دوم زندگینامۀ علمی دانشوران به کوشش دکتر محمد باقری
۷.  تاملی در گادامر و نخستین فیلسوفان یونانی (کتاب ماه فلسفه، سال سوم، اردیبهشت ۱۳۸۹، شمارۀ ۴۰)
۸.  درنگی در این است نیچه (کتاب ماه فلسفه، سال سوم، اردیبهشت ۱۳۸۹، شمارۀ ۳۲)
۹.  فلسفه در مسیحیت باستان (کتاب ماه فلسفه، سال دوم، خرداد ۱۳۸۸، شمارۀ ۲۱)
۱۰.  تاریخ فلسفه از آغاز تا سهروردی به روایت شهرزوری (کتاب ماه فلسفه، پیاپی ۷۶، دی ۱۳۹۲، ص ۴۵-۴۹)
۱۱.  پزشکان فیلسوف و فیلسوفان پزشک (کتاب ماه فلسفه، پیاپی ۷۶، دی ۱۳۹۲، ص ۸-۱۲)
۱۲.  تاملات دکارتی مقدمه‌ای بر پدیده‌شناسی (کتاب ماه فلسفه، پیاپی ۴۵، دی ۱۳۹۰ ص۸۸)
۱۳.  نگاهی اجمالی به دکارت و فلسفۀ او (کتاب ماه فلسفه، پیاپی ۴۵، دی ۱۳۹۰، ص ۱۰۱)
۱۴.  معرفی تحلیلی: دریایی از معارف (کتاب ماه فلسفه، شهریور ۱۳۹۱، شمارۀ ۶۰، ص ۲-۵)
۱۵.  معرفی تحلیلی: دریای معارف در مجموعه مقالات دکترمحسن جهانگیری ج ۲ و ۳ (کتاب ماه فلسفه، آذر ۱۳۹۱، شمارۀ ۶۳، ص ۷۰-۷۴)
۱۶.  جدال شیخ و صوفی/ یک بررسی اجمالی از بازخورد آیات قرآن در آرای ابن سینا و نقد غزالی بر آن (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۴۵۴۵، ۴ دی ۱۳۹۸)
۱۷.  عقل؛ داور وحی / نگاهی به تاملات کلامی و اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۴۳۱۷، چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷)
۱۸.  امر زیبا یا امکان عقلانی؟ / نگاهی به جایگاه زن در آرای ایمانوئل کانت (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۴۳۵۲، یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸)
۱۹.  جمع فلسفه غرب و شرق / بازخوانی آرای ابتکاری مهدی حائری یزدی در فلسفه (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۴۴۱۰، چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸)
۲۰.  زنانگی و حسانیت؛ تبارشناسی نیچه از تاریخ فلسفه / نگاهی به جایگاه زن در آرا و آثار فردریش نیچه به مناسبت زادروزش (روزنامه اعتماد شماره ۴۴۹۰ ، چهار‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸)
۲۱.  دوران گذار جامعۀ شیعه / تاثیر غیبت صغری و نواب اربعه در شکل گیری کلام شیعی (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۵۱۷۵، پنج‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰)
۲۲.  جایگاه عقل در اندیشۀ شیخ مفید: مظهر شکوفایی دین / در رویارویی با زحمت حدیث و خدمت عقل روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۵۱۸۰، پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱)
۲۳.  نیایش و دهش در فرهنگ الوهی انسان / نگاهی به تاریخ دعا در ایران و اسلام (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۵۱۸۹، دو‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱)
۲۴.  سیاست و شریعت در ایران شیعی / نگاهی به تاثیر تشیع در تثبیت و رشد فرهنگ ایرانی (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۵۲۱۱ ، پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱)
۲۵.  خرد در مکتب امامیه / عقل گرایی در مذهب جعفری و توسعۀ آن در ادوار شیعه تا قرن سیزدهم هجری (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۵۲۲۷ ، پنج‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱)
۲۶.  از واقعۀ کربلا تا زیارت عاشورا / نگاهی به جایگاه واقعۀ عاشورا در آثار متکلمان بزرگ شیعه (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۵۲۹۷ ، سه‌شنبه ۱۵‌شهریور ۱۴۰۱)
۲۷.  از صلح تا شهادت / گزارش شیخ مفید از صلح امام حسن علیه السلام (روزنامۀ  اعتماد، شمارۀ ۵۳۰۷ ، دو‌شنبه ۲۸‌شهریور ۱۴۰۱)
۲۸.  آشنایی کربن با تشیع / هانری کربن و تغییر مسیر مطالعات شرق شناسی به سمت تشیع (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۵۳۳۵، پنج‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۱)
۲۹.  اهمیت اقلیم هشتم در توجه هانری کربن به مذهب امامیه (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۵۳۵۳، پنج‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱)
۳۰.  سید مرتضی؛ پایه گذار مکتب کلامی متاخر شیعه / نگاهی به زندگی و آثار فکری شریف مرتضی علم الهدی (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۵۳۶۴، چهار‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۱)
۳۱.  فیلسوفی برای متکلم بودن / خواجه نصیر و توسعه مبنایی کلام شیعی (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۵۳۷۶، چهار‌شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱)
۳۲.  مرگ سرخ و شهادت راستین / جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در کتب کلامی شیعه (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۵۳۸۶، دو‌شنبه ۵ دی ۱۴۰۱)
۳۳.  شیخ طایفۀ شیعه، پل دو جریان متخاصم / نگاهی به زندگی و زمانۀ شیخ طوسی (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۵۴۷۴، چهار‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲)
۳۴.  ریشۀ ماجرای محنه، سیاسی بود / نگاهی دیگر به غائلۀ محنه القرآن در عصر خلافت عباسی (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۵۵۰۸، پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲)
۳۵.  مسخ انسان جدید در دنیای دیجیتال / معنویت مجازی و دنیای زیرزمینی نسل های جدید (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۵۵۳۱، پنج‌شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۲)
۳۶.  رابطۀ علم با «خدا»، غیرمستقیم است و نه مستقیم / آیا خدا می‌تواند موضوع علم تجربی باشد ؟ (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۵۵۶۶، یک‌شنبه ۵‌شهریور ۱۴۰۲)
۳۷.  امروز دربارۀ پیامبر (ص) چه می‌توان گفت ؟ / دل نوشته‌ای به مناسبت سالروز ولادت خاتم الانبیاء حضرت محمدمصطفی صلی الله علیه وآله و سلم، (روزنامۀ اعتماد، شمارۀ ۵۵۹۲، دو‌شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲)
۳۸.  فریادهای اندوه یک زن (نشریۀ حریم امام، سال هفتم، شمارۀ ۳۱۰، ص ۳۲، پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶)
۳۹.  کرامت انسان (ماهنامۀ کوچه، سال ششم، شمارۀ سی و چهارم، خرداد ۱۴۰۰)
۴۰.  قانون‌گریزی ایرانیان در زیر سایۀ تقدّس نظام سیاسی (ماهنامۀ کوچه، سال ششم، شمارۀ ۳۸، اسفند ۱۴۰۰)
همایش و سخنرانی و  برنامۀ تلوزیونی و مصاحبه و یادداشت
۱.  گردابه‌های دکارتی و نیروی گرانش (دومین همایش دانشجویی تاریخ علم دانشگاه شهید بهشتی اردیبهشت  ۱۳۹۲)
۲.  طبیعت‌گرایی در بخش نورماتیو (هنجاری) آگاهی در فلسفۀ کواین (سومین همایش دانشجویی تاریخ و فلسفۀ علم؛ دانشگاه صنعتی شریف،اردیبهشت ۱۳۹۸)
۳.  بررسی وقوع تبعی (فرارویدادگی) غواسق نسبت به عالم انوار (همایش بین‌المللی شیخ اشراق و دنیای جدید، اردیبهشت ۱۴۰۲، زنجان)
۴.  “زن در قرآن”، برنامۀ رهیافت؛ در پنج قسمت (شبکۀ ۴، تابستان ۱۳۹۶)
۵.  “انسان‌شناسی در غرب”، برنامۀ ژرفا (شبکۀ جام جم ۱، ۲، ۳، جمعه ۱۱ شهریور ۱۴۰۱)
۶.  تحلیل فلسفی نظارت استصوابی (خبرگزاری مهر، ۳ اسفند ۱۳۹۸)
۷.  گذار از ذهن به زبان؛ ناظر به فلسفۀ رودولف کارنپ (خبرگزاری مهر، ۳ اسفند ۱۳۹۷)
۸.  تأملی در نظریۀ صدق کواین؛ بخش دوم (خبرگزاری مهر، ۲۵ دی ۱۳۹۷)
۹.  آگاهی در پراگماتیسم؛ بخش اول (خبرگزاری مهر، ۱۲ تیر ۱۳۹۷)
۱۰.  آگاهی در پراگماتیسم؛ بخش دوم (خبرگزاری مهر، ۲ دی ۱۳۹۷)
۱۱.  کارکرد عقلانیت در ایمانوئل کانت و رودولف کارنپ (خبرگزاری مهر، ۱۹ فروردین ۱۳۹۷)
۱۲.  لزوم اصلاح نگاه آفاقی به زن در جهان اسلام (خبرگزاری مهر، ۱۸ اسفند ۱۳۹۶)
۱۳.  معنویت در دنیای معاصر (خبرگزاری مهر، ۵ اسفند ۱۳۹۶)
۱۴.  عدالت در نیام شمشیر (خبرگزاری مهر، ۳۱ فروردین ۱۳۹۷)
۱۵.  حقیقت و زن (خبرگزاری شبستان)
آشنایی با زبان
     زبان انگلیسی
     زبان عربی
     زبان آلمانی (فعلاً تا سطح A2)
     زبان یونانی، لاتین، فرانسه (در حد اندک)
داوری مقالات
۱.  فصلنامۀ تاریخ پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
۲.  Journal of Contemporary Islamic Studies (Tehran University)
حوزه‌های پژوهشی و مورد علاقه
فلسفۀ غرب
فلسفۀ اسلامی
کلام اسلامی
تاریخ پزشکی
تاریخ علم در ایران و اسلام
کانال تلگرام
آیدی تلگرام
ایمیل
z_ghezelbash@ut.ac.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *