دیوها در آغاز “دیو” نبودند.

ژاله آموزگار

مهاجرت تاریخ ساز آریائیان که گروهی از آنان را در سرزمین ما جای داد، پیوندهای فرهنگی مشترکی میان ساکنان بیشتر سرزمین های جهان بوجود آورد. در این میان، مردم باستانی سرزمین ما با مردم باستانی سرزمین هند، از همبستگی های دیرینه بیشتری برخوردار شدند: زبان های خویشاوند، اسطوره های خویشاوند، خدایان و ضدخدایان خویشاوند. و این مقاله در زمینه ی مقایسه ای است میان دیوان و خدایان این دو سرزمین.

در اندیشه ی آریائیان همیشه نوعی دوگانگی جای داشته است: تعارض میان خوب و بد. این شیوه ی تفکر، هسته ی اصلی و زیربنای اندیشه ای آئینهای ایران باستان را نیز تشکیل می دهد. امّا در گذشته های دور و بویژه در سرزمین هند، نوعی توازی و توازنی نیز در میان فرمانروایان مینوی جهان وجود داشته است. و به عبارت دیگر دو گروه خدایان در اندیشه ها فرمانروایی کرده اند: خدایانی که اسورا یا اسوره نامیده می شوند و نشان دهنده ی پایگاه خسروی هستند و از نیروی معجزه آمیز “مایا” که به منزله پایگاه فرمانروایی است برخوردارند و گروه دوم که دیو نامیده می شوند و نشان دهنده ی صلابت رزمی هستند…

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *