Tag: بابک احمدی

از دموکراسی خواهی اصلاح طلبان تا عدالت خواهی اصولگرایان خشایار دیهیمی بابک احمدی تقی آزاد ارمکی چکیده: گزارش شرق از سخنرانی دیهیمی، بابک احمدی و آزاد ارمکی در دومین روز سمینار «ایران، آزادی و عدالت»، ظاهرا نگرانی برپا کنندگان، دست اندر کاران و سخنرانان جملگی بر تحقق نیافتن دموکراسی و پیاده نشدن عدالت اجتماعی ایران […]

خرد هرمنوتیک بابک احمدی واژه ی لاتینی Interpretatio که تأویل را در برابر آن به کار می بریم، از همان آغاز کار، دشواری می سازد. تبار این واژه Interpres بود، کسی که میان دو مکان در آمدوشد باشد. پس واژه ی Interpretation را – که امروز در زبان های اروپایی به معنای تأویل به کار […]

  اندیشه ی انتقادی بابک احمدی   «این مقاله براساس گفتاری نوشته شده است که در “شورای کتاب کودک” در ۲۳ خرداد ۱۳۷۱ ارائه شد.»   در سرآغاز جنبش مشروطه خواهی ایرانیان، آنگاه که اندیشگران از فواید خرد و آزادی خبر می آوردند، واژه ی “کریتیک” به سخن سیاسی وارد شد، امّا زود جایش را […]

  انقلاب یا اصلاح در گفتگو با بابک احمدی کارگزاران. ش ۴۷۵، ۲/۲/۸۷ چکیده: در علوم انسانی، ما با انسان سر و کار داریم. انسان ها گاهی اوقات کارهایی می کنند که به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست. باید انسان ها را موجودات عجیبی بدانیم آنها استوار به سنت هستند و از سویی دیگر […]

درباره ی دیالکتیک (۱) گفتگو با بابک احمدی   ویژگی های دیالکتیک هگل چیست؟ – بسیارند کسانی که هگل را آغازگر برداشتی تازه و مدرن از دیالکتیک می شناسند و این را یکی از مهمترین دستاوردهای کار فلسفی او و حتی یکی از رهاوردهای مهم تاریخ فلسفه می دانند. امّا ظاهراً خود هگل چنین اهمیتی […]

  نه آغازی هست نه پایانی بابک احمدی اگر در میانه ی دهه ی ۱۹۵۰ براساس همانندی هایی رمان های میشل بوتور، ناتالی ساروت، کلود سیمون، آلن رُب-گری یه، کلود اولیه و ژان ریکاردو را زیر عنوانی کلی یعنی “رمان نو” گرد هم می آوردند، حالا که چهل سال از آن روزها دور شده ایم […]

چهرهٔ دوگانهٔ اکتبر – سخنرانی دکتر بابک احمدی در همایش صد سال پس از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه– انجمن علوم سیاسی ایران این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: بازخوانی انقلاب روسیه از دیدگاه منافع توده ها   توضیح: همایش دو روزه «صد سال پس از انقلاب ۱۹۱۷» از سوی انجمن علوم سیاسی ایران در خانه اندیشمندان […]

نشانه ای به رهایی: زندگی، آثار و اندیشه های والتر بنیامین بابک احمدی ت‍ه‍ران‌: ت‍ن‍در، ۱۳۶۶ والتر بنیامین یادآور اندیشه گران رنسانس است. ذهنی فرهیخته داشت؛ رها از هرگونه تعصب که تنها سودای جستن حقیقت را می شناخت. دانشی گسترده در زمینه های گوناگون حیات فکری دوران خویش را با هوشی انکار ناکردنی به هم […]