Tag: بازنمایی واقعیت

    بازنمایی جامعه در آثار نمایشیِ آنتوان چخوف، و نقاشان امپرسیونیست معصومه بوذری *شرح تصویر: نمایش مرغ دریایی، سال ۲۰۰۸، کارگردان:  Viacheslav Dolgachev   آنتوان چخوف (Anton Pavlovich Chekhov، ۱۸۶۰-۱۹۰۴) همانطور که در داستانهای کوتاه، به ترسیم وضع موجود جامعه ی روسیه دست می زند، در نمایشنامه هایش نیز، با دقتی وسواس گونه، از […]

  از ایستگاه واقعیت تا تقاطع بدعت ها گذری در تصویر خیابان و شهر در رمان جهان و ایران معصومه بوذری در داستان رئالیستی، با جهانی آشنا مواجه هستیم که شباهت زیادی دارد به همان زندگی روزمره مردمانی از یک جامعه ی فرهنگی خاص در دوره ای مشخص. نویسنده ی چنین داستانی سعی می کند […]

  انسجام بنیادهای فکری و ساختار در نمایشنامه های یاسمینا رضا معصومه بوذری یاسمینا رضا در آثارش به انسان معاصر توجه دارد؛ و آدم هایی را به تصویر می کشد که در لابیرنت زندگی چنان سردرگُم شده اند که دیگر رهایی از این بازی برایشان امکانپذیر نیست. نمایشنامه های منسجم و دقیق او بسان آینه […]