Tag: ویتگنشتاین

فرگه، ویتگنشتاین و استدلال زبان خصوصی دکتر سروش دباغ رضا مثمر یکی از مهم ترین موضوع هایی که ویتگنشتاین در پژوهش های فلسفی بدان پرداخته است، مسئله زبان خصوصی است. بنا بر نظر وی کاربر زبان از آن جهت که کاربر زبان است، نمی تواند اندیشه ها، احساس ها و عواطف خود را به زبانی […]

فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان نوشتۀ ک. س. دانلان ترجمۀ شاپور اعتماد – مراد فرهادپور   روشهایی که طی بخش اعظم قرن بیستم بر فلسفه در بریتانیا و در دهه های اخیر بر فلسفه در آمریکا حاکم بوده است به این دلیل تحلیلی و معطوف به زبان خوانده شده است که تحلیل چگونگی بیان مفاهیم […]

بررسی ساختار زبانی نمایشنامه های هملتِ داگ، مکبثِ کاهوت تام استوپارد از منظر ویتگنشتاین احسان زیور عالم دکتر فرزان سجودی ویتگنشتاین نظریه ی بازی های زبانی را بر اساس فعالیت های روزانه ی مردم ارائه کرد و تام استوپارد در سال ۱۹۸۰، دو نمایشنامه ی هملت داگ، مکبث کاهوت را – که همراه با یکدیگر […]

ویتگنشتاین: از زبان تصویری تا زبان تألیفی قاسم پورحسن درزی فلسفه ویتگنشتاین پژواکی از تحولات زبانی است که از اواخر سده نوزدهم پدیدار گشت. زبان در این دوره نخست تبدیل به موضوعی فلسفی شد و سپس با رویکرد تألیفی ظهور کرد که امروزه از آن به فلسفه زبان تعبیر می‏کنیم. در فلسفه ویتگنشتاین هر دو […]

ویتگنشتاین متقدم: تقابل زبان و متافیزیک نبی الله سلیمانی ویتگنشتاین در رساله منطقی-فلسفی درصدد است تا با ایجاد خط تمایزی میان دو سطح از امور نگاهی منطقی و دقیق به جهان داشته باشد. نزد ویتگنشتاین، متافیزیک، اخلاق، دین، و هنر همه به قلمرو امر متعالی تعلق دارند که نمی توان درباره آن چیزی گفت؛ بلکه […]

    مقدمه ای بر اتمیسم منطقی کنفرانس سرکار خانم سعیده معصومی گروه تلگرامی آونگ فوکو     نشست اول: ریشه ها ی اتمیسم و رد ایده الیسم بریتانیایی و مور   اتمیسم منطقی یکی از نظریه های اصلی و محوری در اوایل شکل گیری و تکوین فلسفه تحلیلی است که در دو نسخه توسط […]