Tag: ژاک دریدا

مروری بر “تعویق معنا” در آراء دریدا، با تحلیلی از داستان “گدا” اثر غلامحسین ساعدی   معصومه بوذری مقدمه در این یادداشت قصد داریم با مروری کلی به برخی آراء ژاک دریدا، نظریه پرداز الجزایری-فرانسوی، و بخصوص آنچه با عنوان “تعویق معنا” مطرح کرده است به بررسی یک داستان کوتاه اثر غلامحسین ساعی بپردازیم؛ داستانی […]

  منطق پارادوکسی اندیشه ژاک دریدا امیر علی نجومیان مقاله حاضر با توصیف این پیش فرض آغاز می شود که فلسفه غرب همواره با گفتمان تقابلی سخن گفته است. یعنی همواره تعاریف بر اساس غیاب و حضور و این که پدیده های عالم دوقطبی هستند شکل گرفته اند. در برابر، نگارنده ادعا می کند که […]

  ترجمه از دیدگاه والتر بنیامین و ژاک دریدا دکتر امیرعلی نجومیان   بحث من در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول، به مفهوم و تلقی “ترجمه” در نظریه نقادانه (Critical Theory) می پردازم. در بخش دوم، وارد بحث اصلی این تحقیق می شوم که همانا نگاهی به نظریه ترجمه از دیدگاه والتر […]

دریدا و ساخت شکنی دکتر محمود عبادیان متن شناسی بنابر این دارد که پاسخ هر پرسش درباره ی متن باید در خود متن جستجو شود. توجه به متن مستلزم آن است که مؤلف بی داعیه باشد و برای خود در برابر متن و بیرون از آن، جایگاه استوار قادل نشود. ساخت شکنی به عنوان ایده […]

نگاهی به فیلم «گذشته» بر اساس منطق پارادوکسی دریدا/دنیای پیچیده‌ی روابط پیچیده‌ی آدم‌های پیچیده محمد هاشمی تقریباً می توان گفت در تمام فیلمنامه هایی که فرهادی تا کنون، فیلم هایش را بر آن ها بنا نهاده است، از «رقص در غبار» تا «گذشته»، جهان های داستانی بر منطق پارادوکسی استوار بوده اند. فرهادی در تمام […]

تاریخ، زبان و روایت دکتر امیرعلی نجومیان  تاریخ براساس شواهد و رویدادهای واقعی زندگی انسانی شکل می‌گیرد و تاریخ‌نگار با مشاهده این رویدادها یا بر اساس نقل شاهدان سعی می‌کند توصیف‌ها و تحلیل‌هایی علمی از آن‌ها عرضه کند. اما نخستین تفاوت هم در این است که تاریخ‌نگار وقایعی را مورد توجه‌ قرار می‌دهد که سرنوشت‌ساز […]

منطق پارادوکسی اندیشه ژاک دریدا دکتر امیرعلی نجومیان مقاله حاضر با توصیف این پیش‌فرض آغاز می‌شود که فلسفه غرب همواره با گفتمان تقابلی سخن گفته است. یعنی همواره تعاریف بر اساس غیاب و حضور و این‌که پدیده‌های عالم دوقطبی هستند شکل گرفته‌اند. در برابر، نگارنده ادعا می‌کند که ژاک دریدا (Jacques Derrida) فیلسوف فرانسوی (۲۰۰۴ـ۱۹۳۰) […]

نشانه از دیدگاه دریدا دکتر امیرعلی نجومیان «سرشت نشانه زبان‌شناختی»به تعبیری مهم‌ترین بخش از نظریات فردینان دو سوسور،زبان‌شناسی سویسی،است. این مقاله با بررسی نظام دلالت از دیدگاه سوسور زمینه‌ اصلی بحث را فراهم می‌کند.معرفی نشانه‌شناسی سوسور مقدمه لازم جهت بحث و بررسی دیدگاه و خوانش ژاک دریدا،متفکر فرانسوی،از نظام‌ نشانه‌ای سوسور را فراهم می‌کند.براین اساس،به […]