Tag: کلود لوی استروس

انسان شناسی ساختاری؛ کلود لوی استروس / ۱۹۵۸ – ۱۹۷۳ کتابخانه انسان شناسی (۱) ناصر فکوهی پدران انسان شناسی مدرن را می توان کلود لوی استروس (۱۹۸۰-۲۰۰۹) فرانسوی، جیمز فریزر بریتانیایی و فرانتس بواس امریکایی دانست و بنیانگذاران کلاسیک متاخر آن را مونتنی (قرن شانزدهم) و ژان- ژاک روسو (قرن هجدهم) اما می دانیم که کتاب […]

بررسی ساختاری اسطوره نوشته کلود لوی استروس ترجمه دکتر بهار مختاریان – فضل الله پاکزاد به رغم تلاس های اخیر برای از سرگیری دین پژوهی، چنان است که گویی مردمشناسی در بیست سال گذشته بیش از پیش از این حوزه دوری جسته است. در همین گیرودار، خاصه به سبب روی برتافتن مردمشناسان متخصص از ادیان […]