Tag: گفتگو

از گفتگوهای گروه فلسفی تیرداد: اصول شهرسازی و شهر تهران *** گفتگوی ۱ *** … ادمین گروه پل, , [۱۵.۰۸.۱۹ ۰۸:۳۶] [In reply to حامد درودیان] زیست در طبیعت. در مورد نحوۀ زیست آدم ها در دنیای مدرن، همه داریم فکر می کنیم. دکتر عبدالکریمی مثلاً. راهکار برای نوعی نجات بشریت. من که به نظرم می […]

زمینۀ فکری و اندیشۀ ادبی میخاییل باختین   دکتر نادر امیری میخائیل باختین را از پیشگامان نظریه ادبی مدرن می دانند. او از معدود اندیشمندانی است که در زمینه ریشه های ژانری رمان دست به مطالعه و نظریه پردازی زده است؛ حاصل این مطالعات نظریه ی گفتگو است که امروزه نه تنها در ادبیات بلکه […]

اندیشه بدون گفتگو امکانپذیر نیست. مصاحبه با دکتر ناصر فکوهی – فرهیختگان   ناصر فکوهی در گفت و گو با فرهیختگان گفت: اندیشیدن و اندیشه و به‌ویژه خلاقیت در اندیشه، بدون گفت‌وگو امکان‌پذیر نیست. از این‌رو، روشن است که پیامد نبود یا کمبود گفت‌وگو به صورت مستقیم یا غیرمستقیم کمبود یا نبود رشد فکری و […]

    وقتی نشریات قدیم ۷۰ یا ۸۰ سال پیش تاریخ ایران را ورق م یزنید و برخی مشکلات جامعۀ آن روزها را م یخوانید، ناخودآگاه لبخند تلخی بر لبانتان م ینشیند و به این فکر م یکنید که چرا با گذشت ای نهمه سال، هنوز این مشکلات رفع نشده است؟ پاسخ ساده است: زیرا هی […]