آشفتگی و بی معنایی

نقدی بر کتاب ساختار و تاویل متن بابک احمدی

یوسف اباذری

مراد فرهادپور

فرهنگ امروز: متن حاضر نقد مشترک یوسف اباذری و مراد فرهادپور بر چاپ نخست کتاب ساختار و تاویل متن بابک احمدی است که در راستای بازخوانی تاریخ معاصر علوم انسانی کشور توسط فرهنگ امروز باز نشر داده می شود. فرهنگ امروز بنا دارد بعد از این با انتشار این دست از متون، علاوه بر آگاهی بخشی به نسلی که از حیث تاخر زمانی نمی توانستند از این مباحث آگاه باشند، عیار و اعتبار علوم انسانی موجود در کشور و اصحاب آن را به محک تاریخ بزند.
یوسف اباذری، مراد فرهادپور: هدف از این نوشته آسیب شناسی نوعی برخورد رایج با فرهنگ غرب و بررسی عوامل علل جنین برخوردی است؛ از این رو به بحث های دیگر به خصوص مسئلهی نشر و فارسی نویسی مؤلف ساختار و تأویل متن نپرداخته ایم، اگرچه این مسئله اهمیتی بنیادی دارد. نکتهی دیگر اینکه نویسندگان این مقاله به هیچ عنوان منکر ارزش آثار تألیفی نیستند و در واقع بر این باورند که تا باب تأویل آثار فلسفی در فارسی باز نشود، زبان درخور فلسفهى جدید را هم پیدا نخواهیم کرد؛ بنابراین ایرادهای ما بر تألیف این کتاب، ایراد به این گونه تألیفهاست نه تألیف به معنای عام.
این نوشته شامل دو بخش است که در بخش اول به ساختار کلی کتاب و مباحث اصولی در باب آن پرداخته ایم و در بخش دوم ضمن معرفی دیلتای، نمونه ای از معرفی های مؤلف از چهره های فلسفی و روش هایی را که برای این کار اتخاذ کرده است به دست داده ایم. اهمیت این بحث در این است که کتاب در واقع مجموعه ای از این معرفی هاست.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *