آشنایی با مکاتب معناشناسی معاصر

دکتر احمد پاکتچی

جریان های معناشناسی معاصر را می توان به دوره ی متقدم و دوره ی متأخر تقسیم کرد. در دوره ی متقدم که جریان های معناشناسی، خصوصاً در اروپای غربی، متأثر از دیدگاههای سوسور است، مکاتب معرفی شده عمدتاً در تکمیل دیدگاههای او حرکت کرده اند. در حوزه ی اروپای مرکزی، جریان های برخاسته از فرانسه و دانمارک و حوزه ی آلمانی زبان و کشورهایی که تحت عنوان کشورهای اروپایی شرقی شناخته می شوند، به همراه اشاره به حرکت های مختصری که در روسیه انجام شده بود، مورد توجه قرار گرفته اند. جریان های حوزه ی آلمانی زبان و کشورهای اروپای شرقی کمتر شناخته شده اند، زیرا انگلیسی زبانان یا فرانسه زبانان از جریان های مهم معناشناسی حوزه ی آلمانی زبان و روسیه شناخت ندارند. جریان های معناشناسی دوره ی متقدم در مناطق اروپای غربی، اروپای مرکزی و دست آخر با بررسی جریان های آنگلوساکسون معرفی شده اند و همین تقسیم بندی و نحوه ی بحث در معرفی جریان های متأخر رعایت شده است.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *