اخلاق فرانوع گرایانه

 نوشته پیتر سینگر

ترجمه حمزه موسوی

وبسایت اطلاعات حکمت و معرفت

 

رفتار کنونی ما با حیوانات مبتنی بر نوع گرایی است: یعنی تعصب و جانب داری نسبت به اعضای نوع خودمان و علیه اعضای دیگر انواع. نوع گرایی شکلی اخلاقاً غیر قابل دفاع از تبعیض علیه موجودات است، برمبنای عضویت شان در نوعی بجز نوع ما.

همه موجودات حساس مصالحی دارند و ما باید صرف نظر از اینکه آنها عضو نوع ما هستند یا یا عضو نوعی دیگر، به مصالح آنها توجه برابر معطوف کنیم. هدف من در این فصل دفاع از این دیدگاه و تبیین چرایی اعتقادم به آن است؛ علیرغم انتقادهایی هم که از جانب کسانی که در تکاپوی دفاع از اخلاقی نوع گرایانه هستند و هم از جانب کسانی که فکر می کنند که نوع اخلاقی که من به آن معتقدم به اندازه کافی جلو نیامده [و حق مطلب را ادا نمی کند]. خصوصاً در اینجا به انتقاد دوم پرداخته ام.

 

ادامه مطلب

 

 

 

> > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *