از مجموعۀ جملات قصار

جملات زیبا

ترجمه: م. بوذری

 

 

  • The human soul needs actual beauty even more than bread

D.H.LAWRENCE

روح ما نیازمند زیبایی است چیزی بیش از نیازمان به نان.

دی. اچ. لارنس

 

  • Nature is painting for us, day after day, pictures of infinite beauty if only we have eyes to see them

JOHN RUSKIN

طبیعت نگارگری است که هرروز نقشی می آفریند ، در نهایت زیبایی ، باشد که نگاهی بیافکنیم.

جان.اسکین

 

  • Look for a lovely thing and you will find it, it is not far- It never will be far

به جستجوی چیزی زیبا و دلگشا میگردی، خواهی یافتش . چرا که چندان دور نیست ؛ هرگز دور نخواهد بود.

 

 -What is this life if, full of care, we have no time to stand and stare… No time to turn at beauty’s glance. And watch her feet, how day can dance

WILLIAM HENRY DAVIES

چیست این زندگی پر درد، پرشتاب، بی درنگ، و چونان بی وقفه حتی برای نظری کوتاه به زیبایی و پاهایش که چه زیبا می رقصند…

ویلیام هنری دیویس

 

-The wealth of a man is the number of things which he loves and blesses which he is loved and blessed by

THOMAS CARLYLE

دولتمندی آدمی به شماری از آن چیزها است که او دوستش می دارد و خوشبختش می کند و هر آنچه او بدانها دوست داشته می شود و خوشبخت نیز هم.

توماس کارلایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *