بررسی دیدگاه های هرمنوتیکی در ساحت های مختلف فهم

حمیدرضا آیت اللهی

هرمنوتیک با معنای عام تفسیر و تاویل متن، با مسائل بسیاری مواجه است. با واکاویدن فرایندهای فهم و انتقال معنا، می توان نقش هرمنوتیک را در فهم که در ساخت های متفاوت و نظریات مختلف پر رنگ می شود بازشناخت. در این مقاله فرآیند فهم و محدودیت های بسیار آن بررسی شده است و سپس نشان داده شده است چگونه نظریات هرمنوتیکی مختلف برای غلبه بر این محدودیت ها و ابهام ها به یاری می آیند. برخی از این نظریات تفسیری به پدید آورنده اثر توجه نموده اند و برخی به شرایط تاریخی و فرهنگی آن و برخی به حجیت بخشی مفسر به فهم و ماهیت وجودی فهم ناظر هستند. نهایتا نشان داده می شود که آثار مختلف هنری، هریک بیشتر در معرض یکی از این نظریات تفسیری قرار می گیرند. سپس دیدگاهی مطرح خواهد گردید که با در نظر داشتن محدودیت ها بتواند دیدگاه منسجم تر و جامع تر برای لحاظ تمامی سطوح و ساحت های هرمنوتیکی ارائه نماید.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *