بررسی شرایط تولید و دریافت معنا در ارتباط گفتمانی

دکتر حمیدرضا شعیری

بیتا ترابی

 

این مسأله که چه عواملی در شکل گیری و انتقال معنا نقش دارند و چگونه زبان می تواند چارچوب محدود خود را پشت سر گذارد و سبب تولید معناهایی جدید و غیرمنتظره شود، همواره پرسشی تازه است. نمی توان معنا را امری از پیش تعیین شده و ثابت دانست؛ زیرا شکل گیری معنا تابع جریانی زنده، فعال، باز و سیال است؛ به همین دلیل، هرگاه از معنا سخن گفته می شود، باید به فرآیند معناسازی توجه کرد. در واقع، معنا در چرخه ی تعامل، براساس موقعیت و طی فرآیندی تحقق می یابد که در آن، شرکای گفتمانی (گفته پرداز و مخاطب) به طور فعال دخالت دارند. در این مقاله، در پی پاسخ این پرسشیم که تولید و دریافت معنا در ارتباط گفتمانی، تابه چه کارکردهایی است.

هدف از نگارش این مقاله، علاوه بر پاسخ به پرسش بالا، بررسی این نکته ی مهم است که معنا فقط تولید نمی شود؛ بلکه دریافت و تفسیر نیز می شود و براساس همین دریافت و تفسیر، کنش ها و واکنش های معنایی، در ارتباط و تعامل با یکدیگر، به تولید معناهایی جدید و کیفی منجر می شوند.

 

 

ادامه مطلب

 

منبع:

http://jlr.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=13503&_au > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *