تأملی بر مسأله ی خدا در تفکر هایدگر

 

دکتر ابراهیم رضایی

دکتر محمد جواد صافیان

خدا در تفکر هایدگر به سه شکل عمده ظاهر می شود: وجود، امر مقدس، و آخرین خدا.

یافت وجود، در تجربه قلبی هیبت رخ می دهد و کشف امر مقدس هنگام رویارویی با کار هنری ای که جامع ساحات چهارگانه باشد؛ امّا آخرین خدا، موضوع انتظار است؛ خدایی که غیاب آن در سرود شاعر، به کلام درمی آید.

وجود، کار هنری و غیاب خدا، هر سه، رویدادهای “از آن خود کننده” هستند؛ رویدادهایی که سبب می شوند سوژه شناسنده، با طبیعت متحد شود؛ از این رو، ادراک خدا، به عدول از تفکر منطقی مرسوم و ورود به قلمرو تفکر معنوی و دریافت قلبی بستگی دارد. از نظر هایدگر، شعر، مظهر و پیشوای چنین ادراکی است.

 

ادامه مطلب

 

 

منبع: https://jpht.ut.ac.ir/article_30281.html > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *