تأملی بر نظریه انتقادی در تعلیم و تربیت

 

علیم صحبتلو

محمد حسن میرزا محمدی

نظریه انتقادی از پرنفوذترین نظریه های معاصر در تعلیم و تربیت بوده که به انتقاد شدید از مدارس و اجتماع پرداخته است. این نظریه مفروضات خود را از مکاتب پست مدرنیسم، اگزیستانسیالیسم، نئومارکسیسم و فمینیسم گرفته است.

در این مقاله کوشش شده است معنا، خاستگاه و روند تکامل این نظریه به عنوان یکی از جنبش های تأثیرگذار در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت به اجمال و با تأکید بر دیدگاه بنیانگذاران معروف مکتب فرانکفورت از جمله هورکهایمر، مارکوزه، اپل، مک لارن و ژیرو معرفی گردد.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی نظریه انتقادی و تأثیرات آن بر تعلیم و تربیت به انجام رسیده است. پرسش های پژوهش عبارتند از:

الف) ویژگی ها و مؤلفه های نظریه انتقادی کدامند؟

ب) نظریه انتقادی چه تأثیراتی بر تعلیم و تربیت داشته است؟

ج) چه نقدهایی بر نظریه انتقادی در تعلیم و تربیت وارد شده است؟

 

ادامه مطلب

 

منبع: http://phe.journals.pnu.ac.ir/article_1853_0.html

 

  > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *