ترجمۀ شعر، ترویج منظومۀ حکمت ها

چرا شعرها باید ترجمه شوند؟ این سؤالی است با پاسخ های بسیار. یکی از پاسخ ها می تواند این باشد که دنیای شعر به مثابه منظومه ای است متعلق به شاعر؛ و مجموعۀ شعرهای هر شاعر، ظهور اندیشه، نگرش و جهان بینی اوست. امّا آیا شاعر قرار است برای خود شعر بگوید؟ پاسخ در خود مفهوم “سخن” نهفته است. کلام هدفی ندارد جز اینکه پل ارتباطی تبادل افکار انسان ها باشد. و شعر یکی از بهترین روش های بروز افکار متفکران. پس شاعر سخن می گوید برای ارتباط و گسترش منظومه های فکری اش، جهان بینی اش، نگاهش به دنیا و انسان.

ترجمۀ شعرها، از منظومه های فکریِ شاعران، کهکشان ها می سازد؛ کهکشان هایی از حکمت ها و اندیشه ها. که همۀ ما می توانیم در آن سیر کنیم و هرچه این کهکشهان ها گسترده تر باشند نظرگاه های ما نیز وسیع تر و افق نگاه ما پهناورتر خواهند شد.

وبسایت چیستی ها در بخش شعر، علاوه بر نشر اشعار همکاران و اعضای گروه، از اشعار ترجمه شده توسط دوستان، با افتخار استقبال می کند.

از همکار گرامی، سرکار خانم آتشکار برای این ترجمه سپاسگزاریم.

این صفحه به روزرسانی خواهد شد.

معصومه بوذری؛ سردبیر

 

درفش

از مجموعه ى : The Capitain’s Verses

پابلو نرودا 
مترجم: آرزو آتشکار
همراه من به پا خیز.
هرگز کسى به قدر من تمناى ماندن در بستر-ات را نداشته،
آنجا که پلک هاى چشمان-ات
درهاى دنیا را به روى-ام مى بندند.
و این همانجایى ست که خواسته ام  خون تسلیم شده به زیبایى تو، در رگ هایم بِه خواب رود.
ولیکن به پا خیز،
اى تو! به پا خیز،
همراه من به پا خیر!
همراه شو به عزیمت نبردى تن به تن با تار-و -پود شیطان،
به نبرد با نظمى که گرسنگى مى پراکند،
به نبرد با این چیدمان تیره بختى.
بیا رهسپار شویم،
و تو، اى ستاره ى من، همراه ام،
نو-زاده شده از خشت جان ام،
آن سرچشمه ى پنهان را خواهى یافت،
و در میان آتش – با چشمان رام نشدنى ات- درفش-ام را افراشته خواهى داشت.

> > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *