تلخیص فصل اول کتاب مبانی اخلاقی جی. ای .مور

سعیده معصومی

فصل اول موضوع اخلاق
بند ۱:
مور پس از بر شمردن تعدادی از احکامی که همه به زعم او تقریباً بر سر اخلاقی بودنشان متفق القولند موضوع یا حدود علم اخلاق را چنین معین می کند: آنچه بین همه ی احکام اخلاقی مشترک است و نیز فقط به آنها اختصاص دارد و بیان می دارد که توافقی بین همه ی فیلسوفان بر سر این قدر مشترک وجود ندارد. و هدف پژوهش خودش را یافتن این قدر مشترک بنا می نهد.
از آنجا که تعداد زیادی از احکام رایج اخلاقی موضوع شان رفتار انسانی است مور خواننده را از دچار شدن به این سوء تفاهم که موضوع اخلاق رفتار است بر حذر می دارد (اشتباهی که عقیده دارد خیلی ها دچارش شده اند و تصریح می کند که پاسخ به سوال «رفتار خوب چیست ؟» یک مسأله ی اساسی علم اخلاق است که موضوع آن موضوع اخلاق بسی فراتر بوده و آن این است که “خوب” چیست؟ و مسلماً بعد از این که معلوم شد خوب چیست پاسخ به مسأله ی رفتار خوب چیست هم میسر می شود.
بند ۲:
سپس به ایضاح سوال “خوب چیست ؟” می پردازد و سه معنا یا منظور برای آن متصور می شود.

 

ادامه مطلب

 

شرح تصویر:

Buss, Hugh; George Edward Moore (1873-1958); Faculty of Philosophy, University of Cambridge; http://www.artuk.org/artworks/george-edward-moore-18731958-194538 > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *