رخداد تئاتر در فلسفه ی آلن بدیو

مجتبی شیدا

آنچه در این مقاله بدان خواهیم پرداخت بررسی جایگاه تئاتر در آراء آلن بدیو فیلسوف معاصر فرانسوی است. بدیو شاید تنها فیلسوفی در دوران معاصر است که کماکان فلسفه را به مثابه ی جستجوی حقیقت می خواهد. وی ابتدا از چهار حوزه ی علم، سیاست، هنر و عشق نام می برد که به نوعی یادآور تقسیم بندی های افلاطونی درباره ی انسان و جهان است و پس از آن اعلام می کند حقیقت ها تنها در این چهار حوزه است که رخ می دهند.

در مورد هنر تئاتر نیز تزها و ایده های خلاف عرف و معمول جهان هنر و فلسفه دارد که فهم و درک آنها تا حدود زیادی مستلزم آشنایی هرچند مقدماتی با مفاهیم اصلی دستگاه فکری و فلسفی اوست. رخداد تئاتر راستین در نظر بدیو نوعی کنش اشتراکی و همگانی خلاق است که سوژه خاص خود را پدید می آورد و در هر بار اجرای متن تئاتری، ایده ی درون متن تکمیل می گردد. بدیو بر آن است که تئاتر فکر می کند و هرچند تا حدودی زیادی به دولت وابسته است امّا می تواند و باید دست به افشای حدود آن بزند، سوژه ی تئاتری خود را پدید آورد و تغییر جدید با خلق امری نو ایجاد کند در نهایت گفتنی است که آغازگاه این بحث فلسفه است و این نوشته به نوعی از فلسفه ی بدیو به سمت هنر تئاتر حرکت می کند.

 

ادامه مطلب

  > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *