رمان و جهان مدرن

آندرو فین برگ

ترجمه: فضل الله پاکزاد

تحلیل های آغازین لوکاچ از جامعۀ مدرن به دوره ای بازمی گردد که وی هنوز به مارکسیسم نگرویده بود، یعنی به دوره نگارش کتاب نظریه رمان. هیچ تردیدی نیست که تلاش برای تفسیر کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی از منظر کتاب نظریه رمان کاری خطاست. لیکن بین این دو اثر پیوستگی بسنده ای از آنگونه برقرار هست که دست کم کتاب نخست، دورنمایی را آشکار می کند که لوکاچ (با عزیمت از آن) سرانجام به مارکسیسم گروید و نیز نشاندهنده ی آن نوع دلایلی است که این گزینش را جالب توجه کرد. این کتاب همچنین نشانگر آن توقعاتی است که وی از گذشته با خود آورده بود و تحقق آن توقعات را در مارکسیسم جستجو می کرد.

نظریه رمان اولین اثری بود که لوکاچ در آن کوشید تا تقابل تجریدی واقعیت و ارزش را پشت سر گذارد؛ همان تقابل و تناقضی که او بعدها با آن به عنوان مسأله ی محوری نظریه مارکسیستی مواجه شد. لوکاچ در روند این تلاش آغازین، نظریه ای لیکن انتزاعی در باب ساختار وجود شخصی در جامعه مدرن پرداخت.

 

ادامه مطلب

 

  > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *