دکتر سروش دباغ

فلسفه اخلاق بنا بر یک تقسیم بندی کلان به سه شاخه تقسیم می شود .اول فرااخلاق ١، دوم اخلاق
هنجاری ٢و سوم اخلاق کاربردی . ٣بحثهای انتزاعی صرف متعلق به فرااخلاق است.این مبحث که چه
کاری از منظر اخلاقی رواست و چه کاری ناروا در اخلاق هنجاری مطرح می شود و در این حوزه بحثها
صبغه انضمامیتری پیدا میکنند .اینکه من و شما چه باید بکنیم و تنظیم مناسبات و روابط اخلاقی
روزمره بر اساس چه مبانی و مبادیای باشد بحثهایی مربوط به اخلاق هنجاری است و در حوزه اخلاق
کاربردی هم نظریاتی که در اخلاق هنجاری تلقی به قبول شدهاند به کار برده می شوند .اخلاق هنجاری
برگرفته از شهودهای اخلاقی متعارف ماست .به اخلاقیاتی که به آن باور داریم یا آنچه که در کودکی از
مادر و پدر آموختهایم و در مرتبه بالاتر در مدرسه، دانشگاه، محل کار و سایر نهادهای جامعه فر ا
گرفتهایم، اخلاق عامه میگویند .اخلاق عامه اخلاقی است مبتنی بر آنچه که من و شما از دیگران یا از
منابع اخلاقی معتبر و موثق گرفتهایم .برای توضیح روایی یا ناروایی افعال، کاری که در اخلاق هنجاری
صورت میگیرد، این است که شهودهای متعارف و پراکنده ما ذیل یک یا چند اصل اخلاقی سامان می
یابند تا برای رسیدن به داوری اخلاقی موجه در سیاقهای مختلف از آنها استفاده شود .

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *