گروه آموزشی پل

?سلسله جلسات “سوسیو-کاوی

?دکتر سید جواد میری

▫️اجرا: ارسا مانی

?جلسه اول: شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰

?محل برگزاری: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

https://www.instagram.com/pol.educational.group/?hl=en

https://www.instagram.com/minerva.ads/?hl=en

https://t.me/TirdadPhilosophyChannel

https://t.me/seyedjavadmiri

 

جلسه اول: شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰

جلسه دوم: سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰

جلسه سوم: چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰

جلسه چهارم: شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰

جلسه پنجم: یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰

جلسه ششم: چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰

جلسه هفتم: پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰

جلسه هشتم: شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰

جلسه نهم: یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰

جلسه دهم: دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰

جلسه یازدهم: سه‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰

جلسه دوازدهم: چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰

جلسه سیزدهم: پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰

جلسه چهاردهم: پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰

جلسه پانزدهم: شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰

جلسه شانزدهم: یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰

جلسه هفدهم: دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۰

جلسه هجدهم: سه‌شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۰

جلسه نوزدهم: چهار‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۰

جلسه بیستم: چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *