دکتر بیژن عبدالکریمی

این مقاله درصدد توضیح پارهای از کلیترین ویژگیهای تفسیر هستی شناختی هایدگر از نقد عقل محض

کانت است. این تفسیر، کاملاً در تعارض با همۀ تفسیرهای معرفت شناختی رایج از این اثر عظیم فلسفی

دوران جدید تاریخ تفکر غربی است. نگاهی کلی به شاخصه ها و تمایزات این دوگونه تفسیر از کانت ما را

هم در فهم فلسفۀ کانت و هم در فهم اندیشه های هایدگر یاری می رساند.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *