فصل کالا در “سرمایه” کارل مارکس

ترجمه کمال خسروی و حسن مرتضوی

 

کتاب نخست

فرآیند تولید سرمایه

فصل نخست

کالا و پول

ثروت جوامعی که شیوه ی تولید سرمایه داری بر آنها حاکم است، همچون “توده ی عظیمی از کالا”، و کالای منفرد همچون شکل عنصری این ثروت به نظر می رسد. پس پژوهش ما با واکاوی کالا آغاز می شود.

کالا در وهله ی نخست، شیئی است خارج از ما؛ چیزی که با خاصیت های خود، این یا آن نیاز انسانی را برآورده می کند. ماهیت این نیاز، چه از شکم سرچشمه بگیرد چه از خیال، تغییری در اصل مطلب نمی دهد. همچنین در اینجا بی اهمیت است که آن چیز، چگونه نیاز انسانی را برآورده می کند: مستقیم در حکم وسیله ی معاش، یعنی وسیله ی تمتع؛ یا غیر مستقیم به مثابه ی وسیله ی تولید….

 

ادامه مطلب

 

منبع: http://qporsesh.com/ > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *