احمد اشرف

 

نسخه بازبینی شده مقاله فونکسیونالیسم، از کتاب ” نقد و نظری در علوم انسانی و اجتماعی” تألیف احمد اشرف (نشرگستره/ ۱۳۹۳):

 

مفهوم ها و مکتب ها

فونکسیونالیسم

تبیین و تحلیل فونکسیونی، که غالب متفکران و علمای اجتماعی امروز کشورهای غربی آن را یگانه نظم نظری برای تحلیل پایداری اجتماعی می دانند و باب روز جامعه شناسی امریکایی است همگام با جامعه شناسی در کشورهای غربی پیدا شده و رشد یافته است.

با آنکه صاحبنظران این مکتب سابقه ی آن را در اوایل قرن حاضر و در مکتب انسان شناسی (Functional Anthropology) جستجو می کنند حقیقت آن است که فونکسیونالیسم فرزند خلف و جانشین مکتب اورگانیسیسم (Organicism) و تحلیل اورگانی قرن نوزدهم است – اگرچه در آن زمان این عنوان را به کار نمی برده اند و فونکسیونالیسم عنوانی تازه به شمار می آید. از اینرو، تاریخچه ی پیدایش و تکامل این نظریه را با بررسی سوابق تاریخی تحلیل اورگانیسمی و اورگانی آغاز می کنیم و سپس به بررسی عوامل مؤثر در پیدایش این نظریه در قرن حاضر و تحلیل نظریات پیشروان آن می پردازیم و از مفاهیم تازه ای که فونکسیونالیسم برگزیده است، نقدی تحلیلی می کنیم.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *