منشأ دین از دریچه نظریه زبان شناسی چامسکی

عباس شاه منصوری

الله کرم کرمی پور

از مسائل مهمی که در مطالعات دین پژوهی مورد توجه اندیشمندان این عرصه قرار میگیرد،

مبحث مهم “منشاء دین” میباشد. از این زاویه گروهی قائل به منشاء الهی و گروهی نیز منشاء

انسانی برای آن قائلند. در این میان یکی از مباحثی که میتواند در حکم مویدی بر هر کدام

از این دو دیدگاه باشد، مساله زبان و منشاء آن است. بر این اساس در این مقال با پرداختن به

دیدگاه زبان شناس معروف معاصر نوآم چامسکی به موضوع منشاء زبان در مییابیم که در

این دیدگاه، زبان منشایی فطری داشته و این توانایی به غیر از آموزش و اکتساب برای انسان

حاصل میآید و بدین طریق با اثبات غیر انسانی بودن حداقل یکی از پارامترهای حیات

انسانی به نام “زبان” می توان خط بطلانی کشید بر دیدگاه کسانی که در منشاء دین توجیهی

طبیعی نموده و امری انسانی برای آن قائلند. و بدین طریق میتوان از غیر انسانی بودن منشاء

زبان، به غیر انسانی بودن منشاء دین نیز گریز زد و از این اثبات، نفی انسانی بودن منشاء دین

را قائل شد.

 

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *