نقد تصویر – اومبرتو اکو

ترجمه: فرهاد ساسانی

“نقد تصویر” نخستین بار در سال ۱۹۷۰ در سیتماتیکز و سپس در سال ۱۹۸۲ در کتاب تفکر عکاسی چاپ شد. اکو در این مقاله ی موجز و فشرده ابتدا به این موضوعات اشاره می کند: نشانه ی شمایلی و خصوصیات شیء بازنمایی شده؛ نشانه ی شمایلی و بازتولید برخی از شرایط ادراک که مرتبط با رمزگانهای ادراکی عادی است؛ حاکم بودن رمزگان های بازشناسی بر انتخاب شرایط ادراکی که به نشانه ی شمایلی ترانگاری می کنیم؛ تجسم یافتن صورت به منزله ی داده ی درک شده در ماده ای دیگر به واسطه ی نشانه ی شمایلی؛ مسأله ی شباهت آنالوگ و دیجیتال؛ حاکم بودن رمزگان ادراک عادی بر همه ی کنش های شناختی. اکو سپس خلاصه ای از رمزگانها را مطرح و به اجمال تبیین می کند: ۱) رمزگانهای ادراکی؛ ۲) رمزگانهای بازشناسی؛ ۳) رمزگانهای انتقال؛ ۴) رمزگانهای لحنی؛ ۵) رمزگانهای شمایلی، شامل شکل ها و نشانه ها و خرده معناها؛ ۶) رمزگانهای شمایل نگارانه؛ ۷) رمزگانهای ذوق و احساس؛ ۸) رمزگانهای بلاغی، شامل صنایع بلاغی دیداری، گزاره های بلاغی دیداری، استدلال های بلاغی دیداری؛ ۹) رمزگانهای سبکی؛ ۱۰) رمزگانهای ضمیر ناخودآگاه.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *