نقش ترجمه فرهنگی در مطالعات میان رشته ای

با تأکید بر الگوی نشانه شناسی فرهنگی

قاسم درزی

احمد پاکتچی

ترجمه فرهنگی یکی از مهمترین الزامات زبان شناختی مطالعات میان رشته ای است که مقصود از آن همسان سازی و هم سنخ کردن مضامین فرهنگی رشته های مختلف برای برقراری ارتباط بهتر میان آنها است. نشانه شناسی فرهنگی نیز از جدیدترین علومی است که به شکل برقراری ارتباط میان فرهنگ ها پرداخته است. نشانه شناسی فرهنگی سه الگوی “دیگری فرهنگی”، “کریول سازی” و “سپهر نشانه ای” را برای برقراری ارتباط میان فرهنگی ارائه می کند.

در الگوی دیگری فرهنگی، همدلی مهم ترین کلید برای رفع مانع “دیگری” در برقراری ارتباط میان فرهنگی معرفی می شود. سپهر نشانه ای نیز جایی است که در مرکز آن متون فرهنگی تولید می شوند و بیرون از آن آشوب و بی نظمی، درون سپهر را تهدید می کند و در تعامل این درون و بیرون سپهر است که می توان به تولید فرهنگ جدید دست یافت. در الگوی کریول شدگی نیز، شیوه ی شکل گیری زبان های میان فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد. شناخت کیفیت چنین مقوله ای می تواند به خوبی میان رشته پروژه را در دست یابی به زبان مشترک بین رشته ای یاری رساند.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *