نیچه به روایت یاسپرس

 

دربارۀ نیچه آثار فراوانی به زبان های مختلف منتشر شده است که نوشتۀ هایدگر و یاسپرس از شهرت بسیاری برخوردا است. یاسپرس دربارۀ دیگر فیلسوفان غرب نیز کتاب هایی نوشته است که برخی از این آثار به قلم زنده یاد محمد حسن لطفی به به فارسی ترجمه شده است. به تازگی نیچۀ یاسپرس به همت سیاوش جمادی به فارسی منتشر شده که در یکی از نشست های کتاب ماه ادبیات و فلسفه با حضور مترجم کتاب، دکتر محمد ضیمران و مسعود علیا مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. حاص این نشست در اختیار شماست.

سیاوش جمادی: برای آنکه در این مجال کوتاه حتی الامکان بتوانم مطالب خود را به نتیجه ای کمابیش وافی به مقصود برسانم، این مطالب را فعلا به ۴ بخش تقسیم می کنم:

  • جایگاه نیچه در سیر تفکر فلسفی غرب.
  • مروری بر تفسیرهای نیچه از سال ۱۹۰۰ یعنی سال مرگ نیچه تا ۱۹۳۵ و سال انتشار نیچۀ یاسپرس.
  • ارزش تفسیر یاسپرس با توجه به موضع و موقع تاریخی آن یعنی سال ۱۹۳۵ که مقارن است با اوج سلطۀ ناسیونال سوسیالیسم یا حزب نازی بر آلمان.
  • نحوۀ نگاه و تفسیر یاسپرس صرف نظر از موقعیت تاریخی آن و نقد و ارزیابی.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *