پرسش از تکنولوژی

نوشته ی مارتین هایدگر

ترجمه شاپور اعتماد

 

در ذیل می پردازیم به پرسش از تکنولوژی، پرسیدن راهی را باز می کند. بنابراین، بجاست که توجه خود را در درجه ی اوّل به خود راه معطوف سازیم، و در این یا آن جمله و موضوع توقف توجه خود را در درجه ی اوّل به خود  راه معطوف سازیم، و در این یا آن جمله و موضوع توقف نکنیم. این راه، راه تفکر است.

همه ی راه های تفکر، به گونه ای کم و بیش محسوس، و به نحوی خلاف عادت، از زبان می گذرد. ما به پرسش از تکنولوژی می پردازیم، و با این کار می خواهیم با آن نسبی آزاد برقرار کنیم. این نسبت از آن حیث آزاد است که وجود بشری (یا دازاین) ما را به روی ماهیت تکنولوژی می گشاید. اگر بتوانیم با این ماهیت وارد گفتگو شویم، قادر خواهیم بود امر تکنولوژیک را در حدود و ثغور خودش تجربه کنیم.

تکنولوژی با ماهیت تکنولوژی معادل نیست. وقتی ما در جستجوی ماهیت درخت هستیم، باید دریابیم که آنچه در هر درختی، همچون درخت، حضور همه جانبه دارد، خود، درختی نیست که در میان دیگر درختان یافت شود.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *