چند جهانی و آزمون پذیری

سعید معصومی

مهدی گلشنی

محمد مهدی شیخ جباری

چند جهانی و استناد به اصل یا استدلال آنتروپیک اخیراً در برخی زمینه های فیزیک مطرح شده است. در این مقاله بحث می کنیم که سه نوع چند جهانی در صورت بندی لاگرانژی سیستم های فیزیکی قابل تمیز است و استدلال می کنیم که چند جهانی می تواند ناشی از اثری کلاسیک باشد؛ چنان که در مناظر نظریه ریسمان بروز می یابد یا اثری کوانتومی مانند آنچه در مدل تورم آشوبناک دیده می شود. سپس با ارائه دو استدلال له چند جهانی، مروری انتقادی بر نظراتی خواهیم داشت که در آنها حکم به ترک معیار آزمون پذیری تجربی شده است . نظر ما این است که چنین کاری نوعی نقض غرض است، زیرا فرق فارق علوم تجربی و دیگر معارف بشری، تجربی بودن آن است. بنابراین نظریه چند جهانی باید مکانیزمی آزمون پذیر ارائه دهد تا جزو قلمرو علم تجربی تلقی گردد. در این مقاله ما معیاری نیز برای آزمون پذیری ارائه می دهیم.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *