کانت گرایی، فراکانت گرایی و نظم جهانی

دکتر جهانگیر معینی علمداری

مرحله جدیدی از روابط بین الملل آغاز شده است و نظریه پردازان روابط بین الملل شروع به توصیف و تبیین ویژگی های این دوره ی جدید و مشخص کردن خطوط اصل آن کرده اند. به نظر می رسد، از جمله روندهای جهان معاصر گسترش چارچوب دمکراتیک و حقوقی نظم بین الملل، کاهش نقش دولت و برقراری یک نظام چندگانه ی اقتدار باشد.

در مقاله ی حاضر، ریشه های آرمان گرایانه ی این تحول در اندیشه های کانت در روابط بین الملل بررسی می شود. کانت، نه بر اساس یک رویه ی قضایی، بلکه با استناد به عقل، اصول حق، آزادی فردی و قانونمندی را استنتاج می کند و آن را مبنای مناسبات سیاسی داخلی و بین المللی کشورها قرار می دهد.

در نهایت، هدف کانت تحقق آزادی و برابری انسان ها بود. کانت اصول مزبور را در سه سطح ملی و فدراسیونی و جهان شهری بکار می برد. سپس نویسنده ی مقاله تحول این مضمون در اندیشه ی فراکانت گرایان روابط بین الملل را بررسی می کند.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *