Tag: انقلاب

ما و آینده ی انقلاب اسلامی (۱) سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «ما و آینده ی انقلاب اسلامی» (جلسه ی سوم) برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ما و آینده ی انقلاب اسلامی – قسمت اول ما و […]

ما و آینده ی انقلاب اسلامی (۲) بازنشر سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «ما و آینده ی انقلاب اسلامی» (جلسه دوم) برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ > > > >

ما و آینده ی انقلاب اسلامی (۱) فایل صوتی سخنرانی دکتر عبدالکریمی  با عنوان «ما و آینده ی انقلاب اسلامی»   برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ما و آینده ی انقلاب اسلامی – قسمت اول ما و آینده ی […]

انقلاب هانا آرنت ترجمه عزت الله فولادوند چاپ سوم: ۱۳۸۱ انتشارات خوارزمی   جنگ و انقلاب سیمای قرن بیستم را، چنانکه گویی رویدادها تنها در این کار بوده اند که شتابزده پیشگویی قدیمی لنین را تحقق ببخشند، تاکنون جنگها و انقلابها تعیین کرده اند. به تفکیک از ایده ئولوژی های سده ی نوزدهم مانند ناسیونالیسم […]

  انقلاب یا اصلاح در گفتگو با بابک احمدی کارگزاران. ش ۴۷۵، ۲/۲/۸۷ چکیده: در علوم انسانی، ما با انسان سر و کار داریم. انسان ها گاهی اوقات کارهایی می کنند که به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست. باید انسان ها را موجودات عجیبی بدانیم آنها استوار به سنت هستند و از سویی دیگر […]

      دکتر بیژن عبدالکریمی این نوشتار خواهان اثبات این مدعاست که در دهه اخیر یعنی پس از فروکش کردن شور و التهابات سالهای نخستین پس از پیروزی انقلاب و پس از کاسته شدن تنشهای شدید اجتماعی، در جامعه ی روشنفکری ایران، تیپ نوینی شکل گرفته است که هرچند در حال حاضر به لحاظ […]

    ناصر فکوهی پرسش اساسی که در اینجا تلاش می کنیم بدان پاسخ دهیم این است: چرا انقلاب  ها، بازنمود اراده ای اتوپیایی ( از eu  به معنای «خوب» و topos  به معنای « جای» ) هستند ولی عملا و تقریبا همیشه دستکم در امواج نخست خود به موقعیت های دیستوپیایی(از dys به معنای […]