Tag: والتر بنیامین

عدالت و خشونت الهی: والتر بنیامین و زمان توقع نوشته: ماسیمیلیانو تومبا ترجمه: صالح نجفی     عدالت وجهِ اخلاقی پیکار است. والتر بنیامین چیزی پوسیده در قانون هست.۱ فلسفه و سیاست نیاز فوری به بازاندیشی در مفهوم عدالت دارند. و این در دنیای امروز یعنی مجالی تازه دادن به حال حاضر ما. موضع والتر […]

برتولت برشت، والتر بنیامین و تمامی فرشتگان تاریخ بازنشر فایل صوتی سخنرانی «مُراد فرهادپور، رضا سرور و نیما عیسی‌پور»   (21 تیر ۹۸)   در نشستی با عنوانِ «برتولت برشت، والتر بنیامین و تمامی فرشتگان تاریخ»   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: برتولت برشت، والتر بنیامین و تمامی فرشتگان تاریخ – قسمت اول […]

دربارۀ زبان به طور کلی و دربارۀ زبان انسان نویسنده: والتر بنیامین مترجم: امید مهرگان خطوط اصلی فلسفه زبانِ به نوعی رازورانۀ بنیامین را می توان در چند مقاله نخستین او جست. «رسالت مترجم» در باب قوۀ محاکات پیشگفتار روش شناسی، بر خاستگاه سوگنامه آلمانی و نیز شاخص ترین آنها مقالۀزبان شناسی الهیاتی «درباره زبان […]

هانا آرنت و سیاست مدرن رامین جهانبگلو   با خوانشی دقیق و عمیق از آثار آرنت می توان به این نتیجه رسید که هدف آرنت از اندیشیدن درباره مفهوم سیاسی و پرداختن به رابطه میان فردیت و فضای عمومی “بازسازی پدیدار شناختی ماهیت زندگی سیاسی” است. در اینجا به خوبی می توان تأثیر فلسفه مارتین […]

  ترجمه از دیدگاه والتر بنیامین و ژاک دریدا دکتر امیرعلی نجومیان   بحث من در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول، به مفهوم و تلقی “ترجمه” در نظریه نقادانه (Critical Theory) می پردازم. در بخش دوم، وارد بحث اصلی این تحقیق می شوم که همانا نگاهی به نظریه ترجمه از دیدگاه والتر […]

مناسبات اسطوره و هنر در تفکر ارنست کاسیرر، والتر بنیامین و تئودور آدورنو   حجت اله عسکری الموتی چکیده: هنگامی که در نیمه نخست قرن بیستم، بحث از لغزش عقل مدرن شد، اسطورهشناسی به شکلی جدی مورد توجه قرار گرفت، تعاریف متنوعی برای اسطوره از سوی اسطوره شناسان و حتی برخی فلاسفه مطرح شد. دامنه […]

نشانه ای به رهایی: زندگی، آثار و اندیشه های والتر بنیامین بابک احمدی ت‍ه‍ران‌: ت‍ن‍در، ۱۳۶۶ والتر بنیامین یادآور اندیشه گران رنسانس است. ذهنی فرهیخته داشت؛ رها از هرگونه تعصب که تنها سودای جستن حقیقت را می شناخت. دانشی گسترده در زمینه های گوناگون حیات فکری دوران خویش را با هوشی انکار ناکردنی به هم […]

آگامبن، درباره مقاله “نقد خشونت” بنیامین آستانه؛ جورجو آگامبن – ترجمه صالح نجفی – ۱۰ آذر ۱۳۸۷   مقاله «نقد خشونت»۱ والتر بنیامین که پرده برمی‌دارد از پیوند تبدیل‌ناپذیری که قانون و خشونت را متحد می‌سازد، مقدمه لازم و حتی هم امروز واجب هر کاوشی درباره سرشت حاکمیت است. در تحلیل بنیامین، این پیوند خود را به […]