سرمایہ داری ترس را به نفرت از دیگری بدل کرده است

خودکشی فرهنگی چگونه رخ می دهد؟

گفتگو با دکتر ناصر فکوهی

نظام سرمایه داری متاخر در طول پنجاه سال چنان بلایی بر سر جهان آورده است که همگان را دچار ترس و واهمه کرده، و این ترس به نفرت تبدیل شده و علیه «خارجی»، علیه «بیگانه»، علیه کسی که با ما متفاوت است، تبلور می یابد.

کتاب «انسان شناسی؛ اندیشمندان، نظریه و کنش؛ مجموعه مقالات و گفتگوها» مجموعه ای از مقالات، گفت وگوها و یادداشت ها و چند ترجمه کوتاه در حوزه نظری انسان شناسی مدرن و کاربردهای آن در جهان معاصر را با گردآوری ناصر فکوهی شامل می شود. فکوهی در این کتاب تلاش کرده که نوشته ها، یادداشت ها و گفت و گوهایی که هر یک درباره یکی از موضوعات اجتماعی است، با دیدی واحد؛ یعنی نگاه انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی در چارچوبی منطقی گردآوری کند.

… انسان شناسی، راهی که هنوز برای انسان باقی است!، از گفتمان انسان شناختی در کنش اجتماعی گفته و اینکه آیا جنبش اجتماعی؛ کنش اجتماعی و چنین مفاهیمی، اسطوره هستند یا واقعیت؟

 

  • آیا پذیرش «دیگری» به عنوان یکی از موضوعات اصلی در حوزه انسان شناسی آیا به واسطه پیوستگی های پر تناقض آن ها با حوزه های سیاسی؛ به مفهومی سانتی مانتال و رمانتیزه شده در گفتمان های انسان شناختی مبدل نشده و نمی شود؟
  • شما در مقدمه کتاب از این صحبت کرده اید که نظم آکادمیک به نوعی از تقلیل گرایی در درک پدیده های بیرونی به تنها یک بعد از این پدیده ها منجر شده و می شود؛ منتها خود شما همواره و از جمله در این اثر سعی کرده اید از تقلیل گرایی تا حد امکان دور شوید. اساسا گفتمان انسان شناسی آیا به صورت مجزا امکان تفکیک به هرکدام از این مقولاتی را دارد که شما در کتاب با زاویه انسان شناختی به آن پرداخته اید یا باید همواره به صورت کل و کلیتی از تمامی این مباحث به آن پرداخته شود؟

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *