خودواسازیِ تقابل دوگانه حافظ / زاهد در غزلیات حافظ، خوانشی دریدایی

فرهاد ابدالی

دکتر امیرعلی نجومیان

این مقاله از دیدگاه “واسازی” دریدایی به بررسی “خودواسازی” تقابل دوگانه حافظ / زاهد در غزلیات حافظ می پردازد. به همین منظور پس از اشاره کوتاهی به رویکرد “واسازی”، که چارچوب نظری ناظر بر این نوشتار است با طرح “تقابلهای دوگانه” افلاطونی، دیدگاه کلی دریدا در خصوص واسازی تقابلهای دوگانه از نظر گذرانده می شود و به دلیل سرشت عمدتاً زبانشناختی این نوشتار بر خوانش دریدا از تقابل سوسوری دال / مدلول به عنوان نمونه ای شاخص از تقابلهای دوگانه تأکید می شود؛ آنگاه پس از اشاره به پیشینه ی تحقیق با طرح تقابل دوگانه حافظ / زاهد در غزلیات حافظ از زاویه خوانشی دریدایی نشان داده شده است که این تقابل، ناپایدار است و شعر این شاعر عرصه “خودواسازی” تقابلهای افلاطونی است.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *